Isten csak segít!

Ilyen az én Istenem, nincs olyan őserdő amelyben nem tudná áttörni a szele! Egyik hitvitában valaki azzal jött, hogy nem talált olyan korai egyházatyát aki hitt volna a lélek halálában. Gondolkodtam…, már valaki az egyházatyák közül csak olvashatta az Ószövetséget, hiszen ott rengeteg utalás van arra, hogy a lélek meghalhat. Imádkoztam, mivel nem jött elhinnem, hogy a Megváltó ellentmondott volna az Ószövetségnek… Valaki kitoldta szavait… De kellett egy kapocs. S akkor Isten küldött egy referenciát, Polikárp tollából. Nem számítottam erre a II századi valóságos “hitreferencia-csodára”. Gondoljátok, hogy az illető engedett? Nem. És tudjátok miért? Mivel voltak Újtestamentumi versei, amelyek az ellenkezőt mondták. Makacson ragaszkodott hozzájuk, még akkor is ha több tucat volt pár ellen. Valahogy magyarázni kellene a dolgot, nem? Nem lehet két ellentétes dolg kebelbarát! Nem merülne fel bennetek, hogy a lélek halhatatlanságát valló Újtestamentumi versek, vagy nem úgy voltak írva, ahogyan ma vannak, vagy pedig egyesek teljesen hiányoztak az akkori Újszövetségből? Mert ez az egyetlen megoldás. És mivel a vita tovább tart, a napokban Isten szelleme által felmerült bennem, hogy vizsáljam meg, hogyan idézték a Máté 10:28-at a korai szerzők. És itt volt az amit kerestem: teljesen másképpen idézte valaki. És ez nem akárki: Jusztin Vértanú. Meghalt valamikor 160 körül.

Advertisements

8 responses to “Isten csak segít!

 1. Ezzel a logikával miért nem azt próbáltad kideríteni, hogy az Ószövetséget mikor és hogyan változtatták meg?
  Illetve miért gondolod, hogy egyetlen eltérő, neked kedvező idézés elégséges bizonyíték?
  Illetve miért gondolod, hogy amikor az Ószövetségben a nefes haláláról van szó, akkor az nem az ‘élőlény’ haláláról beszél, hanem az ember anyagtalan részének megszűnéséről? (1Móz 2:7: ember = élő nefes)

  • “Ezzel a logikával miért nem azt próbáltad kideríteni, hogy az Ószövetséget mikor és hogyan változtatták meg?”
   Tul sokat kellett volna meghamisítsanak, hiszen rengeteg helyen mondja az Ószövetségben, hogy a lélek meghal.
   “Illetve miért gondolod, hogy egyetlen eltérő, neked kedvező idézés elégséges bizonyíték?”
   Mivel nagyon régi és megegyezik a teljes Biblia mondanivalójával a lélek haláláról.
   “Ószövetségben a nefes haláláról van szó, akkor az nem az ‘élőlény’ haláláról beszél, hanem az ember anyagtalan részének megszűnéséről? (1Móz 2:7: ember = élő nefes)”
   Persze, hogy az élő ember haláláról beszél, mivel a lélek – más szóval – maga az élő ember. Ezért, a Biblia, leszámítva a betoldott gazdag és Lázár esetét, sehol sem beszél arról, hogy egy anyagtalan valami tovább élne.

   • A gazdag és Lázár esete jelen van a legkorábbi Lukács-kéziratokban, nem tudom, mire alapozod, hogy betoldás. (Megj.: ha a blog témája tényleg a “Biblia ősi szövege”, akkor azt nem teológiai prekoncepciókkal, hanem kéziratokkal és idézetekkel kell kutatni.)
    Ha a halállal a teljes ember meghal, akkor nincs túlvilág, örök élet, örök kárhozat? Vagy Isten újrateremt minket az utolsó ítéletkor? Csak szeretném megérteni a te álláspontodat.
    Az ember felépítésével kapcsolatban ajánlom Szabados Ádám kiváló vázlatát: http://www.evangeliumi.hu/konyvtar/konyvek/AZ%20EMBER%20FELEPITESE.PDF

 2. A gazdag és Lázár története:
  1. Nem képezhette az eredeti Lukács evangélium részét, mivel ellentmond a Biblia belső harmoniájának (! erről később ha akarod)
  2. Nem idézik a fontos korai egyházatyák, először montanista-gnosztikus szerzőknél jelenik
  3. Eltérő szövegváltozatok vannak, pl. a gazdagnak neve van
  4. A Curetonián kézirat II századi szövegében a történet előtt megjelenik egy mondat: És ismét monda egy példázatot. Ez pedig sokat mondó lehetne. Feltételezem, nem abban, hogy példázat lett volna, hanem valamikor, a gazdag és Lázár történet helyén egy valódi példázat lehetett, aminek helyébe bekerült valami más.
  Kérdezed: “Ha a halállal a teljes ember meghal, akkor nincs túlvilág, örök élet, örök kárhozat? Vagy Isten újrateremt minket az utolsó ítéletkor? Csak szeretném megérteni a te álláspontodat.”
  Nos, ha olvastad az SZÁ könyvét akkor meg tudod érteni az én álláspontom is. A könyvéből egyik sem az, habár közel áll a harmadik ponthoz, a trichonomiához. Én az ember felépítését másként látom:
  úgy ahogy a két gáz, a H2 és az O, egy új elemet alkot, a vizet, úgy az ember két része is, a hústest és a szellem egy új elemet alkot, a lelket.
  Van erre egy jobb hasonlat is, éspedig a számítógép. A gép a mi esetünkben a hústestet szemlélteti, a benne levő program pedig a szellemet, mindkettő eredménye pedig, éspedig a monitoron megjelenő kép hasonlatos az emberi lélekhez. Ha teljesen megáll (leáll) a program, megáll a gép és kialszik a kép is. Ez a mi esetünkben is igaz. Megfigyelted, hogy mindhárom rész él ha a gépprogram működik és mindhárom rész “halott”, ha a gépprogram leáll? A trichonomia helyes lenne, ha ezt megértené, de sajnos ott bukik el, hogy nem látja helyesen az egyenletet:
  1. Téves trichonomiai egyenlet
  test+szellem+lélek=ember (ez már orosz matrióska, egy ember a másikban)
  2. Helyes trichonomiai egyenlet
  test+szellem=lélek (azaz “ember”)

  • Kedves lenyegtelen!
   Köszönöm a válaszaidat, örülök, hogy tartalmas beszélgetést tudunk folytatni.
   Azok a szempontok, amik alapján elveted a gazdag és Lázár példázatát, borzalmasan gyengék és nagyon veszélyesek. Egyetlen dolog: ha nem lenne az a teológiai nézőpontod, ami van, akkor is elvetnéd? Nyilván nem. Hogyha a teológiád a Bibliának csak egy részével van összhangban, akkor nem az a megoldás, hogy megpróbálod elhitetni magaddal és másokkal, hogy a Biblia neked tetsző része = a Biblia egésze, hanem az, hogy a Biblia egészének fényében korrigálod a teológiádat. Amit te csinálsz, az definíció szerint eretnekség, ezzel a technikával és hozzáállással pl. a reinkarnáció tanát is simán bele lehetne bűvészkedni a bibliába (itt már kis b, mert ekkorra már alig egyezne a Bibliával).

   Az antropológiádhoz:
   1) A Bibliában a halál nem megszűnés, hanem szétválasztódás. Ezért a te antropológiád szerinti biblikus halál így nézne ki: pszükhé -> test, pneuma. A kettő külön. Így nincs is olyan távol a hagyományos keresztény állásponttól.
   2) Érdekelne, amint azt már korábban is írtam, hogy szerinted mi történik az emberrel a halál után.

 3. Utó iratként
  Valójában közel állok a dichonómia állásponthoz is, de ez sem megfelelő, mivel nem látja a különbséget a szellem (pneuma) és a lélek (psyche) között, a kettőt összemosva.
  A dichonómia téves egyenlete:
  test+lélek(szellem)=ember (ez is orosz matrioska, ember az emberben)

 4. Kedves Béla,
  Irtam, hogy komoly, belső bibliai bizonyítékok által vetem el a szöveget, amihez aztán más fajta alapok is vannak. Sehól sem irja a Bibliában – kivéve itt, hogy az angyalok vinnék valaki lekét valahova, hogy ott továbbéljen. Ellenkezőleg, a Biblia szerint a lélek meghal. Mindkettő nem lehet igaz.
  Ime, mekkora a különbség!
  http://caleacrestina.uv.ro/forum/viewtopic.php?f=45&t=608&sid=1172d0ce61076a18d5ea1588bbedb7e2
  Irod …”2) Érdekelne, amint azt már korábban is írtam, hogy szerinted mi történik az emberrel a halál után.”
  Ezt már leírtam előző posztomban. Nincs élet a halálban, sem a test, sem a lélek sem a szellem formájában. Egyetlen remény a feltámadás.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s